זיגי

נחזור בסמסטר א'

בעקבות פניות רבות מסטודנטים, זיגי יעשה את כל המאמצים לחזור לקראת סמסטר א'.